Slik tester vi aldersvennlig transport

Nå tester vi aldersvennlig transport i samarbeid med Oslo kommune og tre bydeler.

Tilbudet

Aldersvennlig transport testes blant annet fordi vi skal utvikle kollektivtilbudet slik at det er mer tilpasset den enkelte reisendes behov. Tilbudet gjelder for de som har fylt 67 år og bor i en av bydelene som er med på prøveprosjektet. Minibussene kjører hver dag mellom kl. 10.00 og 18.00. Kunden bestiller en minibuss fra Konsentra hjem til seg til en angitt tid. En rosa buss henter kunden hjemme og kjører personen dit den ønsker innenfor bydelen. Det koster 18 kroner, som er prisen på en honnørbillett.

Hensikten

Bidra til at eldre får et tilpasset tilbud som gjør det mulig å bo hjemme og fremdeles komme seg rundt i bydelen på egen hånd. Erfaringen med prøveprosjektet er så langt meget god, og kundene som benytter seg av tilbudet er fornøyde. De kommer seg mer ut, får løst praktiske behov og er mer sosiale. Dette er positive effekter som både bidrar til bedre helse og mindre ulikhet. Tilbudet er innovativt med bruk av ny teknologi og skreddersøm.

Våre samarbeidspartnere

  • Oslo kommune
  • Bydel Nordre Aker
  • Bydel Sagene
  • Bydel Vestre Aker

Slik fungerer aldersvennlig transport