Slik jobber vi med bruktertesting

Alt vi lager skal fungere så bra som mulig, enten det er en helt ny tjeneste eller et produkt. For å få til dette tester vi alt – alltid.

Når tester vi?

Når vi ønsker å videreutvikle en tjeneste vi har:

I dette tilfellet er det nyttig for oss å forstå behovet best mulig gjennom undersøkelser, intervjuer eller observasjoner. Når vi har forstått behovet og har en hypotese, utformer vi en løsning som prøves ut for å forstå den enda bedre.

Når vi har noe helt nytt vi ønsker å tilby kundene – en ny ide, ny teknologi eller lignende:

Her er det nyttig for oss å utforme raske løsningsskisser, som prøves ut ved å vise dem til publikum. På den måten forstår vi i større grad kundens behov – slik at vi igjen kan skape en bedre tjeneste.

Når vi er usikre på kundens forståelse av formuleringer og budskap:

For å bli tryggere på hvordan kunden oppfatter budskapet i kommunikasjonen vår prøver vi ut ulike alternativer. Gjennom kundens tilbakemelding forstår vi mer, slik at det blir enklere å kommunisere slik at kundene forstår oss.

Hva har vi testet?

Testing pågår i større eller mindre større grad i alle prosjektene våre. Her er tre prosjekter vi har jobbet og skal fortsette å jobbe med i tiden fremover.

RuterPilot:

Egen plattform som gjør det enkelt å teste nye tjenester og funksjonalitet på eksisterende kunder.
Plattformen tester for tiden to nye tjenester.

  • En tjeneste gjør det enklere å kombinere kollektivtrafikk med sykkel og gange. Testes på 22 brukere i Oslo som reiser kollektivt moderat til ofte.
  • En tjeneste der målet er å eksperimentere med bruk av forskjellige former for transport og mobilitet i arbeidshverdagen. Appen kombinerer planlegging og kjøp av ulike reisealternativer, og gir brukeren kvitteringer for tilbakebetaling av utlegg.

Ruter S

I 2019 gjenåpnet kundesenteret på Jernbanetorget med ny profil og et helt nytt navn: Ruter S. Senteret skal kombinere kundestøtte, samskapning og arrangementer – og bidra til å løfte både kundeopplevelse og publikums involvering i utviklingen av våre tilbud og tjenester.

Senteret blir derfor et viktig møtepunkt for alle som driver med mobilitetsløsninger – og alle som bruker dem. Kort fortalt betyr det at du som kunde kan hjelpe oss med å nå målene om en utslippsfri hovedstad, samtidig som du får større innsikt i arbeidet vi gjør for å nå klima- og bærekraftmålene til Oslo og Viken. Senteret blir et viktig samlingssted for testing og dialog med kundene.