Selvkjørende busser

Ruter tester ut selvkjørende busser for å få erfaring med morgensdagens transportløsninger.

Tilbudet

Ruter planlegger testing av en flåte med selvkjørende kjøretøy fra 2019, og har inngått en forsknings- og utviklingsavtale med Autonomous Mobility.

Hensikten

Utvikle fremtidens kollektivtransport med fokus på økt bevegelsesfrihet for kundene. Selvkjøring er en ny teknologi i rask utvikling, som Ruter vil teste ut. Tanken er at selvkjørende minibusser kan ha en funksjon i kombinasjon med ordinær kollektivtransport.

Ruters samarbeidspartner: Autonomous Mobility.