Selvkjørende busser

Ruter vil teste ut selvkjørende busser for å få erfaring med morgensdagens transportløsninger.

Tilbudet

Ruter planlegger testing av en flåte med selvkjørende kjøretøy fra 2019, og har inngått en forsknings- og utviklingsavtale med Autonomous Mobility. Sommeren 2018 gjennomførte Ruter sammen med OBOS, Acando og Bærum kommune en pilot med selvkjørende busser på Fornebu.

Hensikten

Utvikle fremtidens kollektivtransport med fokus på økt bevegelsesfrihet for kundene. Selvkjøring er en ny teknologi i rask utvikling, som Ruter vil teste ut. Tanken er at selvkjørende minibusser kan ha en funksjon i kombinasjon med ordinær kollektivtransport.

Ruters samarbeidspartner: Autonomous Mobility.