Fra test til drift av elbusser

115 elbusser er i 2019 i drift i Oslo og deler av Viken (tidligere Akershus fylke). 76 elbusser kjører i Oslo og 39 på Romerike.

Tilbudet

Totalt erdet 115 elbusser i drift på sentrale linjer i Oslo og deler av Viken (tidligere Akershus fylke), hvorav 76 er elektriske leddbusser.

Fra før var seks elbusser i drift i Oslo, ti elektriske minibusser på Romerike og fem hydrogenbusser som kjørte mellom Oppegård og Oslo.

Hensikt

Tilbudet med elbusser er blitt gradvis utvidet de siste to årene. Det startet med seks elbusser i testdrift i Oslo. Denne toårige piloten ga verdifull læring med anskaffelse og drift av elbuss, som har bidratt til å redusere risiko og modne markedet. Denne erfaringen gjorde det mulig å sette inn 70 nye elbusser på sentrale bylinjer i Oslo i 2019. Elbussene ble satt inn på eksisterende kontrakter, for å gi mest mulig læring. Disse erfaringene gjorde det mulig å tilby 39 elbusser på Romerike fra oppstart på ny kontakt i juni 2019. Det var de første elbussene som kjører i regionen.

I 2020 kommer det 41 elbusser til i Vest. I 2028 skal alle busser og båter være elektriske for å oppfylle nullutslippsmålet for kollektivtrafikken.

Våre samarbeidspartnere

Nobina, Norgesbuss, Unibuss og Vy, deres underleverandører av buss og ladeinfrastruktur samt Oslo kommune og Viken Fylkeskommune.